-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Lista Arbitrów 

Stały Sąd Polubowny 
data publikacji: 28-12-2017 | 12:26
data ostatniej modyfikacji: 28-12-2017 | 12:42

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO W GORZOWIE WLKP. PRZY LUBUSKIM  WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ

Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Gorzowie Wlkp.  przez KONSUMENTA

lp.

Imię i Nazwisko

Podmiot wyznaczający

Sposób wyznaczenia

1.

Marcin Kurczyna 
Przewodniczący  SSP Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp.

Lubuski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp.

2.

Patryk Broszko
Gorzów Wlkp.

Lubuski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp.

3.

Patrycja Matuszewska
Gorzów Wlkp.

Lubuski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp.

 

4.

Halina Ptaszyńska
Zielona Góra

Lubuski  Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej

wniosek Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp

5.

Halina Kałek

Gorzów Wlkp.

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.

oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata

6.

Krystyna Józefowicz

Gorzów Wlkp. 

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata
7.

Irena Filoda

Gorzów Wlkp.

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata
8.

Alina Rejman

Gorzów Wlkp.

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata
9.

Jadwiga Grzemska

Gorzów Wlkp.

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata
10.

Tomasz Gierczak

Gorzów Wlkp.

Federacja Konsumentów w
Gorzowie Wlkp.
oświadczenie Federacji
Konsumentów w Gorzowie Wlkp. o wyznaczeniu kandydata
11.

Elżbieta Raczkiewicz

Zielona Góra  

Federacja Konsumentów w
Zielonej Górze.
wpis na wniosek  Federacji
Konsumentów w Zielonej Górze
12. Agnieszka Izabela Piętak
Zielona Góra

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM  w Zielonej Górze

wpis na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM  w Zielonej Górze

13.

Radosław Zachwieja

Zielona Góra

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM  w Zielonej Górze

wpis na wniosek Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej

CIVIS SUM  w Zielonej Górze


Arbitrzy, którzy mogą być wyznaczeni do składu orzekającego Stałego Sądu Polubownego w Gorzowie Wlkp.  przez PRZEDSIĘBIORCĘ

Lp.

Imię i nazwisko

Podmiot wyznaczający

Sposób wyznaczenia

1.

Jacek Różycki

Gorzów Wlkp.

Lubuska Organizacja Pracodawców  w Gorzowie Wlkp.

wpis na wniosek Lubuskiej  Organizacji Pracodawców 

w Gorzowie Wlkp.

2.

Kinga McCarthy

Gorzów Wlkp. 

Lubuska Organizacja Pracodawców  w Gorzowie Wlkp.

wpis na wniosek Lubuskiej  Organizacji Pracodawców 

w Gorzowie Wlkp.
 

3.

Violetta Panasiuk-Strzyżewska

Gorzów Wlkp.

Lubuska Organizacja Pracodawców  w Gorzowie Wlkp.

wpis na wniosek Lubuskiej  Organizacji Pracodawców 

w Gorzowie Wlkp.

4.

Tomasz Wilczewski

Gorzów Wlkp.

Lubuska Organizacja Pracodawców  w Gorzowie Wlkp.

wpis na wniosek Lubuskiej  Organizacji Pracodawców 

w Gorzowie Wlkp

 

5.

Rafał Skubiszewski

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

6.

Krzysztof Gorajewski
Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

7.

Ferdynand Mazur

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

8.

Michał Samotyja

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

9.

Andrzej Filipkowski

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

10.

Dariusz Kłonowski

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

11.

Piotr Sobków

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w

Zielonej Górze

12.

Stefan Tomczyk

Zielona Góra

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

wpis na wniosek Izby Rzemieślniczej  i Przedsiębiorczości w

Zielonej Górze

 

 

 

Liczba odwiedzin: 180258
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.