-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ePUAP 

data publikacji: 06-02-2014 | 10:07
data ostatniej modyfikacji: 06-02-2014 | 12:31
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Witamy w serwisie Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Wojewódzkie Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.:

/4q39ukg3wt/skrytka

     Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska świadczy usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

     ePUAP to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji klienta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki ePUAP konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

Platforma ePUAP daje Państwu możliwość m. in.:

- przesyłania nowych pism w formie e-formularzy,

- podpisywania przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,

- śledzenia toku postępowania sprawy,

- pobierania wzorów dokumentów.  

     Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzone wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

     Dzięki zastosowaniu ePUAP jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu w pełni bezpieczną komunikację przy załatwianiu sprawy. Z usług elektronicznych można korzystać wypełniając formularz dostępny poprzez platformę ePUAP
(
http://epuap.gov.pl). Aby wniosek mógł być rozpatrzony wymagany jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub zaufany profil na ePUAP.

    

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180257
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.