-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przepisy karne - Rozdział 10 

Kontakt, Nasz Inspektorat / Podstawa prawna 
data publikacji: 10-09-2003 | 09:04
data ostatniej modyfikacji: 07-06-2017 | 12:12
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

Rozdział  10

Przepisy karne

Art.  38.  [Niewykonanie decyzji organu Inspekcji; usuwanie zabezpieczonych dowodów lub produktów]

Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 18 i art. 32, wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upoważnienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokości do 360 stawek dziennych.

Art.  39.  [Uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych; zaniechanie usunięcia stwierdzonych uchybień]

1.  Kto uniemożliwia albo utrudnia inspektorowi przeprowadzenie czynności kontrolnych, podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny w wysokości do 5000 zł.
2.  Kto wbrew żądaniu inspektora nie usuwa niezwłocznie uchybień porządkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli, podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł.
Liczba odwiedzin: 180203
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.