-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Podstawa prawna 

Kontakt, Nasz Inspektorat 

Przepisy ogólne - Rozdział 1

Organizacja Inspekcji - Rozdział 2

Postępowanie kontrolne - Rozdzał 3

Postępowanie kontrolne uproszczone - Rozdział 4

Zabezpieczenie dowodów - Rozdział 5

Pobieranie i badanie próbek produktów - Rozdział 6

Postępowanie pokontrolne - Rozdzaił 7

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - Rozdział 8

Stałe polubowne sądy konsumenckie - Rozdzaił 9

Przepisy karne - Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 11

Liczba odwiedzin: 180258
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.