-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Mapa Serwisu 

 1. Aktualności
 1. Kontakt, Nasz Inspektorat
 1. Lokalizacja w Gorzowie Wlkp.
 1. Lokalizacja w Zielonej Górze
 1. Godziny otwarcia
 1. Telefony, adresy e-mail, struktura
 1. Lista Rzeczoznawców
 1. Majątek
 1. Rejestry, archiwa, ewidencja
 1. Przetargi
 1. Komunikaty
 1. Nabór
 1. Podstawa prawna
 1. Przepisy ogólne - Rozdział 1
 1. Organizacja Inspekcji - Rozdział 2
 1. Postępowanie kontrolne - Rozdzał 3
 1. Postępowanie kontrolne uproszczone - Rozdział 4
 1. Zabezpieczenie dowodów - Rozdział 5
 1. Pobieranie i badanie próbek produktów - Rozdział 6
 1. Postępowanie pokontrolne - Rozdzaił 7
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich - Rozdział 8
 1. Stałe polubowne sądy konsumenckie - Rozdzaił 9
 1. Przepisy karne - Rozdział 10
 1. Przepisy przejściowe i końcowe - Rozdział 11
 1. Decyzje
 1. Zarządzenia
 1. Wyniki kontroli
 1. Sprawozdania finansowe
 1. Składniki majatkowe zużyte
 1. Efektywność energetyczna
 1. Kontrole zewnętrzne
 1. Regulamin
 1. Statut
 1. Schemat kontroli Inspekcji Handlowej
 1. Klauzula informacyjna zgodna z RODO
 1. Stały Sąd Polubowny
 1. Przewodniczący Sądu
 1. Regulamin
 1. Lista Arbitrów
 1. Akty prawne
 1. Wniosek
 1. Zapis na sąd
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
 1. Wniosek i wzór wniosku
 1. Przepisy
 1. Publikacje
 1. Sprawozdania
 1. Prawna ochrona konsumentów
 1. Przyjmowanie Spraw
 1. Informacja o stanie spraw
 1. Informacje nieudostępnione
 1. Mapa Serwisu
 1. Rejestr zmian
 1. Redakcja
 1. Statystyki
 1. Wyszukiwarka
 1. Instrukcja obsługi
 1. ePUAP
 1. Petycje
Liczba odwiedzin: 180258
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.